Wally 發表於 2012-09-17 23:38:58

HKLTA 危險化學品手冊 Handbook of Hazardous Chemicals

HKLTA 危險化學品手冊 Handbook of Hazardous Chemicals
      
為實驗室技術員必備參考書之一

每本 HK$104,只限會員訂購,在地鐵站交收

請 電郵 協會查詢(附上會員姓名、編號及聯絡電話)
頁: [1]
查看完整版本: HKLTA 危險化學品手冊 Handbook of Hazardous Chemicals